Personnummer*

Ex: 800101-1234

Förnamn*

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer*

Postort*

E-post*

Mobilnummer/telefonnummer*


Ev. önskemål om förening

Personnummer på din värvare

 

IOGT-NTO är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med din medlemsansökan. Personuppgifterna kommer IOGT-NTO att använda för att föra medlemsregister och behandlas inom ramen för IOGT-NTOs verksamhet lokalt och nationellt. De kan också komma att överlämnas för behandling till annan part som IOGT-NTO har avtal med, exempelvis för administration av medlemsavgifter eller för erbjudanden om tjänster och produkter till dig som medlem. Du hittar de fullständiga villkoren för behandling av dina personuppgifter på integritetspolicy.*

Jag godkänner medlemslöftet.

 

Medlemslöftet: Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

OBS: Din anmälan har registrerats även om sidan inte uppdateras.