Personnummer*

Ex: 800101-1234

Förnamn*

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer*

Postort*

E-post*

Mobilnummer/telefonnummer*


Ev. önskemål om förening

Personnummer på din värvare

Vill du betala din medlemsavgift på 50kr nu?

I och med din medlemsansökan godkänner du vårt medlemslöfte samt att IOGT-NTO får kontakta dig och använda dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och vår integritetspolicy.*

Jag godkänner medlemslöftet.

 

Medlemslöftet: Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.