Anmälan - Kongress 2017

 

Välj deltagartyp *
Personnummer * Anges enligt YYYYMMDD-NNNN. Om du saknar svenskt personnummer, ange födelsedatum enligt YYYYMMDD
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer *
Epostadress
Fakturamottagare
Namn T.ex. distrikt, förening eller företag
Faktureringsadress
Postnummer
Ort
Kommentar Kommentaren får vara max 500 tecken lång.
Anhörigs namn * Om något oförutsett händer, till exempel en olycka, så vill vi kunna kontakta en anhörig till dig. Lämna därför kontaktuppgifter till den person som du vill att vi kontaktar om något händer i rutan här bredvid.
Anhörigs telefonnummer *
Tillval
Kostval
Kostval övrigt Max 500 tecken.
Distrikt
Särskilda behov ( Har du några särskilda behov som är bra för oss att känna till? )
Max 500 tecken.
Egen teknik

( Har du en smartphone, platta eller dator att ha med dig under förhandlingarna? )
Temaspår förstahand
( Välj det temaspår du helst vill gå )
Temaspår andrahand
( Välj det temaspår du vill gå om du inte får ditt förstahandsval )