Anmälan - Alkoholpolitik avancerad (3 tillfällen)

 

Välj deltagartyp *
Personnummer * Anges enligt YYYYMMDD-NNNN. Om du saknar svenskt personnummer, ange födelsedatum enligt YYYYMMDD
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer *
Epostadress
Fakturamottagare
Namn T.ex. distrikt, förening eller företag
Faktureringsadress
Postnummer
Ort
Kommentar Kommentaren får vara max 500 tecken lång.
Anhörigs namn * Om något oförutsett händer, till exempel en olycka, så vill vi kunna kontakta en anhörig till dig. Lämna därför kontaktuppgifter till den person som du vill att vi kontaktar om något händer i rutan här bredvid.
Anhörigs telefonnummer *
Tillval
Kostval
Kostval övrigt Max 500 tecken.
Boende
( Boende i dubbelrum ingår i kursavgiften, enkelrum mot tillägg om 450 kr/person/natt (faktureras per kurstillfälle) )
Boendesällskap ( Om du valt dubbelrum, har du någon som du vill dela rum med? Ange namn. )
Max 500 tecken.
Erfarenhet ( Hur ser din erfarenhet ut av påverkansarbete? )
Max 500 tecken.
Engagemang ( Hur vill du engagera dig alkoholpolitiskt under valåret 2018? )
Max 500 tecken.
Lära mer om ( Vilken del inom alkoholpolitik och påverkansarbete vill du lära dig mer om? )
Max 500 tecken.
Referens ( Ange en referensperson med kontaktuppgifter. )
Max 500 tecken.