Anmälan - Socialt forum 2018

 

Välj deltagartyp *
Personnummer * Anges enligt YYYYMMDD-NNNN. Om du saknar svenskt personnummer, ange födelsedatum enligt YYYYMMDD
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer *
Epostadress
Fakturamottagare
Namn T.ex. distrikt, förening eller företag
Faktureringsadress
Postnummer
Ort
Kommentar Kommentaren får vara max 500 tecken lång.
Anhörigs namn * Om något oförutsett händer, till exempel en olycka, så vill vi kunna kontakta en anhörig till dig. Lämna därför kontaktuppgifter till den person som du vill att vi kontaktar om något händer i rutan här bredvid.
Anhörigs telefonnummer *

Jag vill betala aktivitetsavgiften nu
(Du kommer skickas till en betalsida)

Tillval
Kostval
Kostval övrigt Max 500 tecken.
Boende
Boendesällskap Max 500 tecken.
Sängkläder

( Ja - jag vill hyra sängkläder på plats (90 kr). Nej - jag tar med egna sängkläder. )
Övrig viktig info till kursledningen ( Ange här om det är något kursledningen behöver veta om dig, t ex speciella tider för närvaro, speciella behov och dylikt. )
Max 500 tecken.