Bli medlem

Medlemslöfte: Som medlem i UNF lovar jag att göra mitt bästa för att kämpa för ett bättre samhälle såsom det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

Medlemsavgiften är 50 kronor per år.

Förnamn*

 

Efternamn*

 

Gatuadress*

 

Postnummer*

 

Ort*

 

Personnummer*

E-postadress*

 

Telefon*

 

Jag accepterar UNF:s medlemslöfte (se ovan)*

Om någon värvat dig, ange deras personnummer:

Ev. önskemål om förening

Jag vill betala medlemsavgiften nu
(du skickas till en betalsida)

UNF är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med din medlemsansökan och garanterar att dessa används i enlighet med personuppgiftslagen. De används för att föra medlemsregister och annat inom förbundets verksamhet. De kan komma att hanteras av en tredje part som UNF har avtal med.

Jag godkänner att UNF hanterar mina personuppgifter enligt ovanstående.*

När vi mottagit din ansökan skickar vi ett mejl som vi ber dig svara på. Det är en säkerhetsåtgärd så att vi ska veta att det är du själv och inte någon annan som anmält dig.

Välkommen!